Hus rensning

Fastlåste sjæle

Ikke indbudte gæster er ikke altid velkomne. Fastlåste sjæle, som nogle også kalder spøgelser, vil os sjældent noget ondt. De har snarere brug for hjælp, idet de ikke er kommet over på den anden side.

Der er ofte tale om triste skæbner, som ikke har givet slip på deres jordiske liv, da de døde.

Hvis de generer og støjer, så er det på høje tid at hjælpe dem "hjem", så de kan blive genforenet med deres kære.

Hvad gør jeg

Jeg besøger jer og stiller ind på den eller de fortabte sjæle i og omkring jeres bolig ud fra de observationer, I har gjort jer.

Når jeg får kontakt med sjælen, overtaler jeg dem enkeltvis til at tage "hjem" eller hinsides.

Det er som regel en hård og følelsesladet seance, og det er efterfølgende tydeligt, at der er kommet fred i huset.