Healing – den sidste udvej?

Healing var (også) en sidste udvej for mig

Da jeg blev overfaldet af en ledende medarbejder, var det stress udløsende. Min daværende arbejdsgiver gav mig fri adgang til en af byens førende erhvervspyskologer. Efter adskillige konsultationer kunne jeg desværre konstatere, at de ugentlige seancer ikke gav nogen form for bedring eller resultat. Jeg følte, at konsultationerne alene talte til mit intellekt, og da jeg også har en akademisk uddannelse, så var mit hoved i forvejen overfyldt med modeller og systemer.

Derfor besluttede jeg at opsøge en dygtig og veluddannet healer: Lisbeth Schubert, én af Danmarks dygtigste healere !

Healerens udgangspunkt er, at kroppen har alle svarene på, hvorfor en hændelse eller episode har 'brændt' sig fast. Ergo er det nede i kroppen, at følelserne skal forløses.

Jeg genopretter forbindelsen mellem hjerte og krop.

Fortvivl ikke - der er lys for enden af tunnellen.

Forbindelse mellem hjerte og krop

Jeg genopretter forbindelsen mellem dit hjerte og din krop. Dit hjertes inderste ønske harmonerer måske ikke med, hvordan resten af din krop har det.

Kroppen forsøger med andre ord at overtale dig til ikke af følge dit hjertes impulser. En sådan ubalance er usund, så vi skal samarbejde om, at du får dit liv tilbage.

Overordnet set kan man i personlig udvikling arbejde med:

  1. Hoved - intellekt, forstand, faglighed.
  2. Hjerte - væren, ærlighed, ind til sin kerne.
  3. Ben - handling, gør noget fysisk, tage ansvar.

Når dit hjerte og resten af din krop ikke er enige, så opstår en konflikt. Den komme til udtryk på mange forskellige måder.

Du føler dig måske:

  • Urolig, ude af balance, træt, stresset
  • energiforladt, umotiveret eller passiv
  • alene, mindreværdig eller ensom
  • fastlåst i parforhold eller på arbejde
  • handlingslammet eller sjælsrystet
  • negativ, trist, sorgfuld eller livstræt.

Har du hjertebanken? Har du for mange sygedage? Eller arbejder du af nød og ikke af lyst?

Jeg har været det meste igennem selv - så JA! - der findes lys for enden af tunnellen.